லக்ஷ்மிந்ருசிம்ம பஞ்சரத்னம் பொருளுரை;

ஸ்ரீ சங்கராசார்ய அஷ்டோத்தரம் ஒலிப்பதிவு, லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ம பஞ்சரத்னம் பொருளுரை

ஸ்ரீ சங்கராசார்ய அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி ஒலிப்பதிவு; Sri Shankaracharya ashtothara naamaavali audio mp3 சங்கரர் தம்முடைய பக்தி கிரந்தங்களில், நம்மைப் போன்ற பாமரர்களும் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்ய சொல்லிக் கொடுப்பது போல், தன்னை தாழ்த்திக்கொண்டு, கஷ்ட நிவர்த்திக்கவும் (ஸுப்ரமண்ய புஜங்கம்), இஷ்டங்கள் நிறைவேறவும் (கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்) பல ஸ்தோத்திரங்களை அருளியுள்ளார்கள். ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம்… Read More ›