ராதாஷ்டமி

அனுஷம், புதாஷ்டமி, ராதாஷ்டமி

अमावास्या तु सोमेन सप्तमी भानुना सह । चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाऽष्टमी । चतस्र स्तिथयस्त्वेताः सूर्य ग्रहण सन्निभाः । அமாவாஸ்யாது ஸோமேந ஸப்தமீ பாநுநாஸஹ । சதுர்த்தீ பூமிபுத்ரேண ஸோமபுத்ரேண சாஷ்டமி । சதஸ்ரஸ் திதயஸ்த்வேதா : ஸுர்யக்ரஹண ஸந்நிபா : ।। இன்று புதாஷ்டமி. புதன் கிழமையும் அஷ்டமி… Read More ›