மௌலௌ கங்கா சசாங்கெள

மௌலௌ கங்கா சசாங்கெள – மஹாபெரியவா உபன்யாசம்

ஸ்ரீமத்அப்பைய தீஷிதரின் மார்கபந்து ஸ்தோத்ரம் ஒலிப்பதிவு ஸ்ரீமத்அப்பைய தீஷிதரின் துர்கா சந்திர கலா ஸ்துதி ஒலிப்பதிவு ஸ்ரீமத்அப்பைய தீஷிதரின் தனி ஸ்லோகமான “மௌலௌ கங்கா சசாங்கெள” என்ற ஸ்லோகத்திற்கு மஹா பெரியவா ரொம்ப அனுபவித்து இருபது நிமிடங்களில் பொருள் கூறி இருக்கிறார்கள். தீக்ஷிதரின் 500வது ஜயந்தி வைபவமான இன்று, இந்த உபன்யாசத்தை கேட்டு மகிழ்வோம்.