பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது

பெரியவாளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது – Lyrics

Thanks to Sri Varagooran Mama for the lyrics. I will soon write a special post about Sri Varagooran Narayanan mama for his selfless contribution to the world of Mahaperiyava. பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது பெரியவாளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது (பெரியவாளை பார்த்துக்கிட்டே) மங்கள நீராடிடும்… Read More ›