தீபாவளி – மஹாபெரியவா தெய்வவாக்கு

தீபாவளி – மஹாபெரியவா தெய்வவாக்கு

தீபாவளியைப் பற்றி மஹாபெரியவாளின் இந்த பத்து நிமிஷ உபன்யாசத்தை கேட்டுப் பாருங்கள். இதைவிடத் தெளிவாக அழகாக தீபாவளி பண்டிகையின் பெருமையை யாராலும் சொல்ல முடியாது. பெரியவா த்யானத்தோடு தீபாவளியை வரவேற்போம்.