தாயுமான மகான்-3

நீங்கள் ஒளியைப் பார்க்கவில்லையா? இயேசுவை பார்க்கவில்லையா?

அனுபவங்கள்-ஸ்ரீ பாலு மாமா புத்தகம்-தாயுமான மகான்-3 தொகுத்தவர்-திருமதி-ரேவதிகுமார். தட்டச்சு-வரகூரான் நாராயணன் – Thanks mama for the share…. ஒரு வெள்ளைக்காரன்.இதாலி அவன் சொந்த ஊர். பிலாசபி படித்தவர். என்ன படித்து என்ன? ஏதாவது பார்க்க வேண்டும். செய்ய வேண்டும். மிகவும் ஏழை.பணம் கிடையாது. ஏதோ வேலை. ஏதோ வேலை.அதில் மாதம் 100 சேர்த்து வந்தான்…. Read More ›

யார் செய்த தப்பை யார் ஏற்பது?

Article courtesy: Sri Varagooran mama This is one of the fantastic incidents that shows that Periyava is like Lord Rama when it comes to dharmam/sathyam/justice. Shuddha spatiakam!!! Periyava thiruvadi potri!!! அனுபவங்கள்-ஸ்ரீ பாலு மாமா புத்தகம்-தாயுமான மகான்-3 தொகுத்தவர்-திருமதி-ரேவதிகுமார். தட்டச்சு-வரகூரான் நாராயணன். கும்பகோணத்தில் ஒரு… Read More ›