Upanyasam

தலைகனம், அகம்பாவம்

We all need to read this once in a while to level-set our understanding of what we are capable of   🙂   நாம் இதைச் சாதித்தோம், அதைச் சாதித்தோம் என்று அகம்பாவப்பட கொஞ்சம்கூட நியாயம் இல்லை. நாம் எதையும் சாதிப்பதற்கான புத்தியோ, தேக பலமோ எங்கிருந்து… Read More ›

Saptharishi Ramayana

Recently ran into this somewhere…Thought I could share this with you…..I just realized that tomorrow is Rama Navami – can’t find any perfect timing to share this…. Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna… Read More ›

Rudra Mahimai

Thanks to my friend “well-bred” kannan to get this valuable piece of information from a very rare book titled “Rudra Mahimai”. For non-Tamil folks – this article isn’t available in English, unless someone is interested in doing translation…. Kannan –… Read More ›

வரதட்சணை திருட்டுச்சொத்து!

  கல்யாணம் என்பது இக்காலத்தில் அக்கிரமமாக மாறிவிட்டது. நாம் எல்லோரும் பெண் பிள்ளைகளோடு பிறந்தவர்கள் தானே! அப்படி இருக்கும் போது பிள்ளை வீட்டார் வரதட்சணை கேட்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம். பெண்ணின் குலம், குணம் அறிந்து நல்ல பெண்ணை தேர்ந்தெடுப்பதில் மட்டுமே கவனம் இருக்க வேண்டும். நம்மைப் போல் மருமகளும் பெண் தானே என்று அபிமானமும்… Read More ›

Manthra Japams

I am not qualified to validate this – sharing this as I read it in FB…I am sure there is 1000 more of such gayathris/slokas. Please note that several of these might require proper initiation. 1. ஸ்ரீ சக்தி பஞ்சாக்ஷரீ –… Read More ›

தெய்வங்களுள் பேதம் ஏன் ? a must-read from Deivathin Kural

      Although we understand this well, our human mind tends to go back to the confused state soon 🙂 ஒவ்வொரு ஸ்வாமியையும் குறித்ததாக ஒவ்வொரு புராணம் இருப்பதால் சில ஸந்தேஹங்கள் வருகின்றன. சைவமான புராணங்களில், சிவன் தான் பரமாத்ம தத்வம்;சிவன்தான் ஸ்ருஷ்டி-ஸ்திதி-ஸம்ஹாரம் எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரி. இவர்… Read More ›

பஞ்சமுக லிங்கங்கள்

ஸ்ரீ ருத்ர மஹாமந்திரத்தில் பரமசிவனுக்கு ஐந்து மந்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. கிழக்குப் பாத்திருக்கும் முகம் தத்புருஷம். இது ரிக் வேதத்திற்குரியது. தெற்குப் பாத்திருக்கும் முகம் அகோரம். யஜூர் வேதத்திற்குறியது. மேற்குப் பாத்திருக்கும் முகம் ஸத்யோஜாதம். ஸாம வேதத்திற்கு உரியது. வடக்கு பாத்திருக்கும் முகம் வாமதேவம். அதர்வண வேதத்திற்குரியது. ஐந்தாவது ஈசானம் ஆகாயத்தை நோக்கி ஜோதிர்மயமாக உருவமில்லாமல் காணப்படுவது…. Read More ›

Today is Arudhra Darishanam

Listen to Periyavaa’s Upanyasam on Aarudhra Darshan:: [vodpod id=ExternalVideo.1008718&w=425&h=350&fv=] Aarudraa Darisanam, posted with vodpod One of the eight fasts (vrata) of importance in favour of Lord Siva, according to Kanda Puranam, is Thiruvathirai fast. Those, who perform it, are expected… Read More ›

Thoppukkaranam and Super-brain Yoga

        Super-brain yoga is an old news but just trying to connect the link between this and deivathin kural…..   From Deivathin Kural::   பிள்ளையார் சந்நிதியில், இரண்டு கைகளையும் மறித்து நெற்றிப் பொட்டில் குட்டிக் கொள்ள வேண்டும். இப்படியே இரண்டு கைகளையும்… Read More ›

கர்மத்திலேயே ஆரம்பிக்க வேண்டும்

அநேக நியமங்களோடு பெரிய யக்ஞம் செய்வது, விரதம் இருப்பது, பிரம்மாண்டமாக கோயில் கோபுரங்களைப் பார்த்துப் பார்த்துக் கட்டுவது, குளம் வெட்டுவது என்றிப்படியெல்லாம் முன்னே பல காரியங்களைச் செய்து வந்தார்களே, இவையெல்லாம் அந்தந்த லட்சியத்தோடு நின்றுவிடவில்லை. இவற்றின் முக்கியமான லட்சியம் சித்தத்தை ஒருமுகப்படுத்தி சுத்தமாகப் பழகுவதேயாகும். இந்த ஸத்காரியங்களின் நடுவிலும் அநேக கஷ்டம், அநேக அவமானம் எல்லாம்… Read More ›

Saakiya Nayanar

திருச்சங்கமங்கை என்னும் நகரத்தில் தகவுடைய வேளாண் மரபில் உதித்தவர் சாக்கிய நாயனார். இவர் எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பும், அருளும் ஒருங்கே அமையப் பெற்றவராய்த் திகழ்ந்தார்.சிவனாரிடத்தும் அவரது அடியார்களிடத்தும் பேரன்புமிக்க இப்பெருந் தலைவர் பிறவித் துன்பத்தில் நின்றும் தம்மை விடுவித்துக் கொள்ள மனங் கொண்டார். அதற்கென நன்னெறி நூல்களைக் கற்றறிய எண்ணினார்.காஞ்சிபுரத்திலுள்ள, சாக்கியர்களைக் கண்டு தன் எண்ணத்தைச்… Read More ›