Author Archives

 • Navarathri – A Simple Idea for Gho Samrakshanam

  இந்த தேசத்தின் புராதனமான கலாசாரத்தில் ஊறி வந்துள்ள கோரக்ஷண தர்மம் நம் ரத்தத்தில் பேச வேண்டும். அப்படிப் பேசி, ஒரு பசு கன்றுக்கு ஊட்டுக் கொடுப்பதற்கு எப்படித் துடித்துக் கொண்டு போகிறதோ அந்தத் துடிப்புடன் நாம் கோஸம்ரக்ஷணையில் முனைய வேண்டும். – ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா பெரியவா   The Dharma of Cow Protection… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes – 5

    உடம்பினால் நல்ல காரியம் செய்யவேண்டும். கோயிலுக்குப் போய் பிரதக்ஷிணம் செய்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். தண்டம் சமர்ப்பித்தல் என்று நமஸ்காரத்தைச் சொல்லுவார்கள். தடியைப் போல் விழுவது தான் அது. இந்த உடம்பு நமதன்று, அவருடையது என்று நினைத்து அவர் சந்நிதியில் போட்டு விட வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் We… Read More ›

 • Happy Navarathri – Navarathri Nayagiyar

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, Dear All – Wishing you a Very Very Happy and Prosperous Navaratri. Our Sri Madam has always celebrated Navaratri in a grand manner. I remember an incident narrated by Brahmasri Ganesa Sarma in Maha… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes – 4

    உபகாரம் செய்வதன் பயனாக நமக்கு எளிமை, அடக்கம், அஹங்கார நீக்கம் ஆகியன உண்டாக வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்  The result of helping others should result in us acquiring simplicity, humbleness, and destroying one’s ego and pride. – Sri Kanchi Maha Periyava.

 • Very Important – Petition to PM on Banning Cow Slaughter

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, Dear All – It takes less than 5 seconds to click the link below and electronically sign this petition against Cow Slaughter that apparently works in horrifying & barbaric means in killing Gho Mathas…. Read More ›

 • Periyava Golden Quotes – 3

    ஒரு மதத்தின் வலிமை அதை அனுசரிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து அல்ல. இந்து மதக் கொள்கைகளின்படி வாழ்ந்து காட்டுபவனே இந்து மதத்திற்கு சிறந்த பிரசரகனாகிறான். அப்படிப்பட்டவர்களால் தான் நம் மதம் இன்று தழைத்திருக்கிறது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் A religion’s strength is not in the number of people… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes – 2

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A very important quote for us to follow in our daily lives. Ram Ram. பட்டுப் புடவை, பட்டு வேஷ்டிகளினால் பாவம் தான் வருகிறது. அஹிம்சை, அஹிம்சை என்று சொல்லிக் கொண்டு நாம் மாமிசமே சாப்பிடுவதில்லை என்கிறோம். கொஞ்சம் யோசித்தால் நமக்கு… Read More ›

 • ஆலயங்களின் தூய்மை

    பேட்டைக்குப் பேட்டை, காலனிக்குக் காலனி புதுக் கோயில்கள் கட்டுகிறார்கள். எங்கே பார்த்தாலும் பழைய கோயில்களையும் புனருத்தாரணம் செய்து கும்பாபிஷேகம் செய்கிறார்கள். புதுக்கோயில், பழைய கோயில் கும்பாபிஷேகங்களுக்காக என்னிடம் பலர் வந்து யோசனையும், பிரஸாதமும் கேட்டபடி இருக்கிறார்கள். இது எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் என் மனசுக்கு நிரம்ப வருத்தம் தருகிற விஷயங்களையும்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes – 1

    நாம் உசந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறோம். நம் உதவியை பெறுகிறவர் நம்மை விட தாழ்த்தியாக இருக்கிறார். நாம் கருணை காட்டுகிறோம் என்று நினைக்கிற போதே நாம் செய்கிற உபகாரம் அசுத்தமாகி விடுகிறது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் When we start thinking that we are in a higher plane… Read More ›

 • Sri Periyava’s Golden Quote

    “When we get rid of the ego that ‘I’m doing’, that very act itself is a Namaskaram to Bhagawan”. Ram Ram

 • Spiritual and Scientific/Daily Benefits of Gho Matha

    Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, Please see the below tables for the immense benefits Gho Matha provides us both spiritually as well as in our daily lives. Most of the points here has been taken from Deivathin Kural…. Read More ›

 • HH Sri Bala Periyava Anugraha Bashanam

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Sri Bala Periyava Anughraha Bhashanam on Veda Rakshanam, Gho Matha Rakshanam and adhrence to Dharma. A delight to listen for around 20 mins (2 parts).  Ram Ram  

 • Gho Matha Samrakshanam – An Inspirational Video

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A very positive and inspirational video on Gho Matha Samrakshanam. Good visuals are always powerful and motivates one to do more Sath Karma. This 10 min. video (both English & Tamil) covers what Sri… Read More ›

 • Sri Periyava’s grace to devotee and Gho Matha significance

    Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A humbling incident showing Sri Periyava’s view on going overseas and Gho Matha’s divine significance. Ram Ram. தர்மசாஸ்திரத்தை வாழ்வின் அடித்தளமாகக் கொண்ட ஆன்றோர்கள், கடல் கடந்து செல்வதை சாஸ்திரம் அனுமதிக்காது என்பார்கள். காஞ்சி மகாபெரியவாளின் பக்தர் ஒருவர்,… Read More ›

 • Always Wear Turmeric Kumkum; Do Not Use Sticker Bindi’s

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – The past few posts Sri Periyava spoke about the importance of men wearing Vibuthi or Thiruman and its significance. Here Sri Periyava tells how important it is for women to wear Turmeric Kumkum… Read More ›

 • Vibuthi, Thiruman Mahima

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Very beautiful explanation by Sri Periyava on the significance of Vibuthi and Naamam (Thiruman) and why we should wear it. It gives us all Aishwaryam and acts as invaluable Raksha (Sheild). It constantly… Read More ›

 • Let’s Always Wear Vibuthi or Namam

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A very important chapter explaining the significance of wearing symbols on our forehead and body all the time. Let’s make it a point to follow what Sri Periyava says in this regard.  We… Read More ›

 • Happy Ganesh Chaturthi – Significance of Vinayagar

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Wishing you all a Very Happy Ganesh Chaturthi on 17th! All 7 volumes of Deivathin Kural always starts with Vinayaga Perumaan. Here is the very first chapter from Volume 1 on Lord Maha… Read More ›

 • Brahmasri Ganesa Sarma on Maha Periyavaa (Video)

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A very good video upanyasam by Brahmasri Ganesa Sarma done in a devotee’s home. This is not a complete set but still great to listen, achieves the purpose on being us in Periyava… Read More ›

 • Sringeri Periyava on Gho Samrakshanam

  Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Excellent speech by Sringeri Periyava on Gho Matha Samrakshanam. It is in Kannada but easy to follow. There are 4 videos that run for a total of only five minutes. Ram Ram.