Author Archives

 • Periyava Golden Quotes-60

  அறுபத்தி நான்கு கலைகள், பதினான்கு வித்தைகள், இவற்றில் நான்கு வேதங்கள் பிரதானமானவை. நான்கு வேதங்களுள் மூன்று வேதங்கள் பிரதானமானவை. மூன்று வேதங்களுள் யஜுர்வேதம் பிரதானமானது. யஜுர் வேதத்திலும் மத்திய காண்டம் பிரதானமானது. மத்திய காண்டத்திலும் ஸ்ரீருத்ரம் பிரதானமானது. ஸ்ரீருத்ரத்திலும் பஞ்சாக்ஷரம் பிரதானமானது. பஞ்சாக்ஷரத்திலும் ‘சிவ’ என்ற இரண்டு எழுத்துக்கள் பிரதானமானவை, வேதத்துக்கு ஜீவாம்சமாக இருப்பவை ‘சிவ’… Read More ›

 • Pradosham Special-Few more Sri Periyava Collections

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Glad to share a few more collections of Sri Periyava. Fantastic Sirpams that are very real, Periyava read books, and rare old pictures are in this 3 min. video clip. Ram Ram. Location… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-59

  நாம் செய்யவேண்டியது என்னவென்றால், ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால், துக்கம் எங்கே உண்டோ, அங்கே நாம் வலுவில் போய், அந்தத் துக்க நிவிருத்திக்கு நம்மால் ஆகக்கூடியதையெல்லாம் பண்ண முயலுவதேயாகும். பணத்தாலோ, சரீரத்தாலோ, வாக்காலோ நம்மால் முடிந்த உதவியைப் பண்ண வேண்டியது நம் கடன், கடமை, Duty. – பூஜ்ய ஸ்ரீ காஞ்சி மஹா பெரியவா If I… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-58

  ‘ஈசுவர அநுக்கிரகம் வேண்டும், வேண்டும்’ என்றால் அது எப்படி வரும்? பரோபகாரமான, ஜீவகாருண்யமுள்ள நல்ல காரியங்களைச் செய்து செய்து மனசு பக்குவப்பட்டால்தான், சித்த சுத்தி உண்டாகி, அந்த சுத்தமான சித்தத்தில் ஈசுவரனின் உருவத்தைப் பார்க்க முடியும். கலக்கின ஜலத்தில் பிம்பம் தெரியாததுபோல், நாம் மனசைக் கலக்கிக் கொண்டு ஈஸ்வரஸ்வரூபம் தெரியாதபடி செய்துகொண்டிருக்கிறோம். பகவத் பக்தியோடு பரோபகாரமும்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-57

  வைத்தியசாலைகள், சிறைச்சாலைகள், ஏழை விடுதிகள், அநாதாசிரமங்கள், விதவா இல்லங்கள், பிச்சைக்காரர் விடுதிகள் முதலியவற்றைப் போய்ப் பார்த்தால் தெரியும், மநுஷ்யர்கள் எத்தனை தினுஸான கஷ்டங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள் என்பது. இவற்றை மஹான்கள்தான் என்றில்லை. ஸாதாரண ஜனங்களான நாமும் ஓரளவுக்குத் தீர்த்து வைக்கமுடியும். இம்மாதிரியான இடங்களைப் போய்ப் பார்த்தால் நம் போன்றவர்களின் உபகாரத்தைக்கூட ஈஸ்வரன் எத்தனை ரூபங்களில் வந்து எதிர்பார்த்துக்… Read More ›

 • Kanchi Sri Madam Helping Chennai!

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara, Saw the following message, pictures in FB and wanted to share with you all. Let us all do our bit during this tumultuous times! Ram Ram Our Sri Matam staff in Kanchi went to… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-56

  சப்த த்வீபங்களிலும் வேதமே பரவியிருந்த காலத்தில் உலகம் முழுதும் பஸ்மதாரணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். நாம் செய்த அபசாரங்களால் இன்றைக்கு இந்த தேசத்தை தவிர இதர தேசங்களில் மதாந்தரங்கள் வந்தவிட்டன. அதற்கு நாமே காரணம். நாம் மறுபடியும் நம்முடைய அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் சரிவர மேற்கொள்ள வேண்டும். வைதீக மதம் முன் போலவே எல்லா இடங்களிலும் வரவேண்டும். இதற்கு… Read More ›

 • Experience with Maha Periyava-Rameswaram Cyclone 1964

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Thanks to Maha Periyava Puranam blog for this timely post. Sharing it below. Ram Ram. As we all continue to pray to Periyava to save people in Chennai from the disastrous flood situation,… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-55

  இந்து மதத்தில் தோன்றிய மஹான்கள் தங்களுடைய உபதேசங்களால் மக்களை உயர் நிலைக்குக் கொண்டு வருவதாகவோ அல்லது அவர்களை உ ய்விப்பதாகவோ சொல்லிக் கொள்ளவில்லை. அவர்களுடைய பரிசுத்தமும், கொள்கையும் அதன்படி அவர்கள் நடத்திய வாழ்கையும் அவரை அண்டியவர்களுக்கு ஆன்மீகக் கல்வியாக அமைந்தது. தான் பரிசுத்தமாக இல்லாத ஒருவர் மற்றவர்கள் அவ்வாறு இருக்க வேண்டுமென்று உபதேசம் செய்ய முடியாது. –… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-54

  கோயிலில் அவரவர்களும் இரைச்சல் போட்டுக்கொண்டு, அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு லைசென்ஸ் தந்ததாக அர்த்தமில்லை. சாஸ்த்ரோக்தமாக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஓசைகளான மணி அடிப்பது, வேத கோஷம், தேவராம், பஜனை, மேளம், புறப்பாட்டில் வெடி- போற்றவற்றுக்கே, மௌன த்யானத்தில் ஒருவனை ஈடுபடுத்தும் அபூர்வ சக்தி உண்டு. இம்மாதிரி சப்தங்களுக்கு நடுவில், ஸந்திதானத்தில் எதிரே ஜபம் பண்ண உட்கார்ந்துவிட்டால், சட்டென்று ஒரு… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-53

  அவனவனும் தன் உடலையும் புத்தியையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதே பெரிய பரோபகாரம் தான். துர் பழக்கங்களால் ஒருவன் வியாதியை சம்பாதித்துக் கொள்கிறான் என்றால், அப்பறம் அவனால் எப்படிப் பரோபகாரம் பண்ணமடியும்? அது மட்டுமல்ல. அவனது நோய் மற்றவர்களுக்கும் பரவக் கூடும். துர் பழக்கத்தால் நோயை வரவழைத்துக் கொள்வது பர அபகாரம் ஆகும். நம்மை மீறி வந்தால்… Read More ›

 • Rare Pictures of HH Sri Bala Periyavaa

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – Thanks to Shri. Renganathan for sharing. I have not seen a couple of them before. Shankara! Ram Ram  

 • Periyava Golden Quotes-52

  வியாதி வந்த பின்பு மருந்து சாப்பிட்டுப் போக்கிக் கொள்ளுவதை விட வராமலே தடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உபவாஸம் ஒரு பத்தியம். மிகவும் கீழான இடத்தில் மனதை வைத்தால் கீழான பைத்தியம் உண்டாகிறது. மேலான இடத்தில் வைத்தால் மேலான பிரம்மவித்தாக ஆகிறோம். ஆகையால் ஈசுவர சரணாவிந்தத்தைப் பிடித்தால் நமக்கு அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலை உண்டாகும். –… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-51

  உபகாரம் செய்வதன் பயனாக நமக்கு எளிமை, அடக்கம், அஹங்கார நீக்கம் ஆகியன உண்டாக வேண்டும்.  – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் The act of helping others should result in simplicity, humility, abolition of ego and pride for us. – Sri Kanchi Maha Periyava

 • 63 or 67 Nayanmars?

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Hara Shankara – Great article by Sri. Shreeram Balijepalli. We have to have a total of 68 Nayanmars including Sri Pradosham Mama. Ram Ram   “I shall be with you till your Attainment, this is My… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-50

  தேகம், மனம், சாஸ்திரம், க்ஷேத்திரம், தீர்த்தம் முதலிய பல சௌகரியங்கள் இந்த உலகத்தில் தான் நமக்குக் கிடைக்கும். நாம் வாக்கினாலும், மனத்தினால், கை கால் முதிலியவற்றாலும் பாபம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். அந்தப் பாவங்களையெல்லாம், வாக்கையும், மனசையும் அவையவங்களையும் கொண்டே புண்ணியம் செய்து கரைத்திட வேண்டும். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள் மொழிகள்… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-49

  பண விஷயத்தில் மட்டுமல்ல, வார்த்தைகளை உபயோகிக்கும் போது கூட ஒரு சொல் கூட அதிகமாகப் பேசக் கூடாது. அளவாக கணக்காகப் பேச வேண்டும். நமக்கும் சரி, நம் பேச்சை கேட்கிறவர்களுக்கும் சரி, பொழுது மிச்சமாகும். வள வள வென்று பேசாமல் சுருக்கமாக பேசக் கற்றுக் கொண்டால், புத்தியில் ஒரு தீக்ஷண்யமும், வாக்கில் ஒரு பிரகாசமும் உண்டாகும்…. Read More ›

 • HH Sri Bala Periyava on the Significance of Sandhyavandhanam

  Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara – A 20 min. video explaining the significance of Sandhyavandanam by our Aacharyaal. Very inspiring! Let’s do it without fail. Ram Ram  

 • Periyava Golden Quotes-48

  கோடி கோடி மக்கள் வீணாகப் போனாலும் ஒருவன் பூர்ணத்துவம் அடைந்து விட்டால் அதுதான் நம்முடைய மதத்தின் ப்ரயோஜனம். அவன் ஒருவன் அனுக்ரஹகத்தாலேயே உலகம் க்ஷேமமடையும். அப்படிப்பட்ட ஒருவன் உண்டாவதற்காகத்தான் நாம் பிரச்சாரங்களைச் செய்கிறோம். – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள் Crores and Crores of people may go astray but atleast one… Read More ›

 • Periyava Golden Quotes-47

  மீனாக்ஷி என்ற பெயரிலேயே மீன் இருக்கிறது. இதனால் அவளைத்தான் கடாக்ஷத்தாலேயே ஞான தீக்ஷை தந்துவிடும் குருவாகச் சொல்லிருக்கிறார்கள். இது மத்ஸ்ய தீக்ஷை. காமாக்ஷி, பக்தனை ஸ்பரிஷித்து அவன் தலையிலே பாதத்தை வைத்து ஞானியாக்கி விடுபவள். ஞான குரு ரூபிணியாகவே அம்பாளைப் பாவித்துத் திருவடி தீக்ஷை வேண்டுகிறோம். காசியில் இருக்கும் விஷாலாக்ஷி, பக்தர்களை அனுக்ரஹ சிந்தனையோடு மனதால்… Read More ›