ஸ்ரீதுர்கா பரமேச்வரி மஹிமை

ஸ்ரீதுர்கா பரமேச்வரி மஹிமை:

Greatness Of ShrI Durga ParameshwarI:

1) பாரத வர்ஷத்தில் விளங்கும் அஷ்டகாமாக்ஷி க்ஷேத்ரங்கள் மஹிமை.

2) துர்கா நாமத்தின் மஹிமை

3) பாரத வர்ஷத்தில் விளங்கும் முக்யமான துர்கா க்ஷேத்ரங்கள்.

4) துர்கமாஸுரன் தவமும், ப்ரஹ்மா அளித்த வரமும்

5) சாகம்பரி அவதாரமும், மஹாவித்யைகள் தோற்றமும்

6) துர்கமாஸுர யுத்தம், துர்கம ஸம்ஹாரம்

7) துர்கா நாம மஹத்வம்

8) விஜயவாடா ஸ்ரீகனகதுர்கம்மா முப்பது வருடங்களுக்கு முன் செய்த அதிசயம்

ஸர்வம் லலிதார்ப்பணம்

காமாக்ஷி சரணம்

— மயிலாடுதுறை ராகவன்

 Categories: Audio Content, Upanyasam

Leave a Reply

%d bloggers like this: