சிவபுராணம் தொடர் சொற்பொழிவு

Namaskarams,

With The Blessings of the Acharyas of Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Discourse on Shiva Puranam ( நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க🙏) from Thiruvasagam in Tamizh by Sri Shyam Panchapakesan, Beginning on the auspicious Anusham, Mon Feb 13 @ 8:30PM EST/ Tue Feb 14 7AM IST, and continuing through the auspicious Shivaratri – Periyava Jayanthi, Sat, Feb 18, Everyday @ 8:30PM EST/7AM IST. Looking forward to a divine Shivaratri Shiva Puranam Vaibhavam!!

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/7787206935?pwd=emlSb00vNTdQNFNZZjArMWhPQVVsZz09

Om Namah Shivaya

Hara Hara Shankara Jaya Jaya ShankaraCategories: Announcements

1 reply

  1. 🙏💐🙏💐🙏💐

Leave a Reply

%d bloggers like this: