இல்லை என்றே எண்ண வேண்டாம் இங்கே தானின்னும் இருக்கின்றேன் எங்கே என்றே தேட வேண்டாம் உன்கண் முன்தான் இருக்கின்றேன்Categories: Photos

Tags:

2 replies

 1. Yes He is with us for ever ! I could feel His presence whenever I am in depressed mood ! He is with us always & answers to our quieries !
  Shankara , Sarweswara !!

 2. சாத்தியமான வாக்கு 🙏🏻
  ஹரஹர சங்கர
  ஜெயஜெய சங்கர
  காஞ்சி சங்கர
  காமாட்சி சங்கர

Leave a Reply

%d bloggers like this: