ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 16

 

ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 16:

ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 8:

ShrI BhavanI SahasranAmA Vaibhavam 16:

ShrI BhavanI SahasranAmam 8:

ஓம் ஸித்தாயை நம:

1) அஷ்டமஹா ஸித்திகள் உள்பட ஸகல ஸித்திகளுக்கும் ஈஶ்வரியாய் விளங்குபவள்.

2) ஸித்திகளை தன் உபாஸகர்களுக்கு வழங்குபவள்.

3) ஸித்தேஶ்வரி என் ப்ரஸித்தமாய் விளங்குபவள்.

4) பந்தங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள். ஸ்வதந்த்ரையானவள். எதற்கும் கட்டுப்படாதவள்.

5) கைவல்ய முக்தி எனும் ஸித்தியை தன் உபாஸகாளுக்கு வழங்கும் கருணாநிதி ஆகியவள்.

ஸர்வம் லலிதார்ப்பணம்

காமாக்ஷி சரணம்

— மயிலாடுதுறை ராகவன்

 Categories: Audio Content, Upanyasam

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: