ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் 3:

ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாம வைபவம் 3:

ஶ்ரீபவாநீ ஸஹஸ்ரநாமம் பூர்வபாகம் 1:

Shri BhavanI Sahasranama Vaibhavam 3:

ShrI BhavanI SahashranAmA Purva Bhagam 1:

கைலாஶ ஶிகரத்தின் மத்தியில் த்யான யோகத்தில் ப்ரஸன்ன முக பங்கஜராக, பர்ஹமஸ்வரூபியாக, மஹாயோகியாக விளங்கும் ஶ்ரீஶாம்ப பரமேஶ்வர மூர்த்தியைக் கண்டு, ஶ்ரீநந்தி பகவான் பரமோத்தமமான பகவதி ஶ்ரீபவாநியின் வைபவத்தைக் கூறும்படி விஷேஷமாக ப்ரார்த்தித்துக்கொண்டது!!

ஸர்வம் லலிதார்ப்பணம்

காமாக்ஷி சரணம்

— மயிலாடுதுறை ராகவன்Categories: Audio Content, Upanyasam

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: