ஶ்ரீகாமாக்ஷி/ஶ்ரீகமலாம்பா நவாவரண கீர்த்தனா ப்ரவசனம் 4

ஶ்ரீகாமாக்ஷி நவாவரண ப்ரதாமாவரண கீர்த்தனை:

ஸந்ததம் அஹம் ஸேவே

முதல் ஆவரணம் — த்ரைலோக்ய மோஹன சக்ர கீர்த்தனை ப்ரவசனம்

ஸர்வம் லலிதார்ப்பணம்

காமாக்ஷி சரணம்

— மயிலாடுதுறை ராகவன்Categories: Periyava TV, Upanyasam

Tags: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: