ஶ்ரீகாமாக்ஷி/ஶ்ரீகமலாம்பா நவாவரண கீர்த்தனா ப்ரவசனம் 3

ஶ்ரீகமலாம்பா த்யான கீர்த்தனம் ப்ரவசனம்

ஸர்வம் லலிதார்ப்பணம்

காமாக்ஷி சரணம்

— மயிலாடுதுறை ராகவன்

 Categories: Upanyasam

Tags: , , , ,

1 reply

  1. JAGADGURU SRI MAHA PERIYAVAA THIRUVADI SARANAM SARANAM
    HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
    OM SRI MATREY NAMAHA

Leave a Reply

%d bloggers like this: