MUST READ – Sage of Kanchi – Sri Periyava Kainkaryams in Full Swing

ஒருத்தர் கஷ்டத்தில் இருக்கிறபோது அவர் என்ன ஜாதி, என்ன மதம், நல்லவரா – கெட்டவரா என்று இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக் கொண்டிருக்காமல், யாராயிருந்தாலும், எப்படிப் பட்டவராயிருந்தாலும் நம்மாலான உபகாரத்தைப் பண்ணி, கஷ்டம் நிவ்ருத்தியாவதற்கு ஸஹாயம் பண்ண வேண்டும். குறிப்பாக, அன்னதானத்தைப் பற்றிச் சொல்கிறபோது ‘யார்க்கும் இடுமின், அவர் இவர் என்னன்மின்’ என்றே திருமந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. – ஜகத்குரு ஸ்ரீசந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகளின் அருள்மொழிகள்

When a person is in difficulties, we should not probe into his caste or religion or bother whether he is good or bad. Whoever he may be, however he may be, we should help him in whatever possible way and mitigate his suffering. Especially when talking about Annadhanam (donating food), the holy scripture Thirumandhiram specifically advises us to give to everybody, without going into their merits or demerits. – Jagadguru Sri Chandrasekharendra Saraswathi Swamigal

_________________________________________________________________________________________________

Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara,

Suffering is all around us. Aged, destitute people confined to orphanages or old-age homes, homeless people living on the streets and slums, physically/mentally challenged children deprived of a normal life, paraplegics pitifully struggling to move around, are all very common sights. Some people suffer in silence, but others are pushed so hard by their circumstances that they sacrifice their dignity and ask, many times even beg, for help.

One of the greatest gifts of being human, is the ability to empathize and to use it to ease or eliminate suffering around us. Compassion serves great purposes – to look beyond one’s circumstances and offer help, to speak kind words and give hope, to ease our own suffering in light of another person’s circumstances, to purify our mind, attain inner peace and so on.

In periyavA’s words –

நமக்குத் ‘தீட்டு’ ஏற்பட்டால் அச்சமயத்தில் உலகோடு சேர முடியாமல் ஒதுங்கியிருக்கிறோமல்லவா? அவ்விதமே உலகுக்கு உபயோகமாக சேவை செய்யாத ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தீட்டுநாள் என்று கருதி, அவரவரும் தம்மாலான சேவையில் ஈடுபடவேண்டும்.

When “theettu” (aashoucham/uncleanness due to death etc.) happens upon us, do we not isolate ourselves from this world? The same way, treating each day spent without helping the world around us as “theettu”, each of us should engage in service, to whatever extent we can.

Inspired by these teachings of periyavA, we took our first step towards Manava Seva initiatives in Oct 2017 by performing Anna dhanam to slum dwellers. It was an eye-opening experience for us and it motivated us to continue looking out for more and more opportunities to help people in need.

Since then, by PeriyavA’s anugraham, we have executed a variety of Manava seva Kainkaryams impacting many people’s lives. We have realized, again and again, that many people are simply lost in their ocean of despair and are merely looking for something to hold on to, and often times, small steps we take can impact them in uplifting ways.

Our Manava Seva Kainkaryams broadly fall into the below categories –

Food Donation

– Anna dhanam

– Grocery pack donations

Medical Help

– Surgery expenses

– Eye treatment expenses

– Medical camps

– Eye camps

Donation of Assistive Devices

– Prosthetic Limbs

– Wheelchairs/Tricycles

– Hearing Aids

Improve Living Conditions

– Vasthra dhanam

– Donations of mats and blankets

– Support living expenses

– Repair/construction of living/dwelling spaces

– Donation of water heater

– Construction of water tank

Hope and Spirituality

– Donation of spiritual books

When Covid lock downs started, suffering intensified for many poor people in the vicinity of our Kainkaryam locations, and our Anna Dhana Kainkaryams gained priority and momentum. By periyavA’s abundant grace and support from our Kainkaryam members, we have been able to sustain an Anna Dhana MahA Yajnam since Apr 2020 until now. We are currently feeding around 30 poor, old, homeless, physically challenged people daily.

It has indeed been a very fulfilling and humbling experience, to play our small part in easing the day-to-day difficulties of underprivileged people around us.

Backed by periyavA’s blessings and supported by our Kainkaryam members, we continue to seek opportunities to help and be of use.

Thiruvalluvar says –

கண்ணோட்டத் துள்ளது உலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை.

Compassion sustains this world. Those without it are, but a burden on earth.
_____________________________________________________________________________________________

Below are the links in which you can join and get daily updates on our Kainkaryam activities.

WhatsApp link – https://chat.whatsapp.com/A5BWXJSnYYr0jjCWsIMW3Q
Telegram link – https://t.me/joinchat/WDn8PDm-3EGBXkti

Periyava Kainkaryam/Bhagawan Seva Website – https://bhagawanseva.world/

Contributions Account Info.:  https://mahaperiyavaa.blog/support/

Please mention the cause you want to support (example. ‘Annadhanam’, ‘Artificial limb’, ‘Medical Camp for poor and homeless’ etc. and we will ensure your contributions go towards that.

Sri Periyava Thiruvadi Sharanam. Rama Rama

Few pictures of our Manava Seva Kainkaryams below.

Rama RamaCategories: Announcements

5 replies

  1. Periyava vision fulfilled thro kainkaryam. Happy to see this service to the world.

  2. Highly Laudable work. Any praise is insufficient.
    Any attempt to identify BPL Brahmins, who are ignored by govt and Political parties alike, so as to render them help too?

  3. Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara

  4. It is moving us to tears. Also the realization is we are very much blessed to be able to help. One of these is spreading the noble mission of all who are involved in this seva.
    Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara

Leave a Reply to Dr.M.RamachandranCancel reply

%d