ஹனுமத் ஜயந்தி

இன்று மார்கழி மாதம் மூல நக்ஷத்ரம். ஹனுமத் ஜயந்தி.

ஹனுமாரையும், சீதாதேவியையும், மஹாபெரியவாளையும் சேர்த்து  ஸ்மரிக்க, பதிமூணாவது ஸர்கம் சுந்தரகாண்டத்துல ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இருக்கு.

तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनम्।

द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम्।।

அதன் பொருளைப் பார்ப்போம் -> மஹாபெரியவா மந்தஸ்மிதம் என் மனத்தில் உதிக்கட்டும். (17 min audio in Tamizh giving commentary on a Sundara kandam slokam)Categories: Upanyasam

Tags:

1 reply

  1. Hara Hara Sankara.
    I want to read Daivaththin Kural. I tried the instructions to download in Tamil but could not. Can ou please mail me to minakshiiyer@gmail.com? Thank you

Leave a Reply

%d bloggers like this: