தீபாவளி – மஹாபெரியவா தெய்வவாக்குதீபாவளியைப் பற்றி மஹாபெரியவாளின் இந்த பத்து நிமிஷ உபன்யாசத்தை கேட்டுப் பாருங்கள். இதைவிடத் தெளிவாக அழகாக தீபாவளி பண்டிகையின் பெருமையை யாராலும் சொல்ல முடியாது. பெரியவா த்யானத்தோடு தீபாவளியை வரவேற்போம்.Categories: Audio Content

Tags:

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: