உள்ளம் கவர் கள்வன்


இன்று ஐப்பசி பௌர்ணமி. எல்லா சிவன் கோவில்களிலும் அன்னாபிஷேகம் செய்வார்கள். பௌர்ணமி அம்பாளுக்கும் விசேஷம். இந்த ஒரு சிவானந்த லஹரி ஸ்லோகத்தின் விளக்கத்தில் பல மூக பஞ்சசதீ ஸ்லோகங்களின் விளக்கமும் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. இன்று இந்த ஸ்லோகங்களின் மூலமாக பார்வதீ பரமேச்வராளை மனதில் த்யானிப்போம் -> சிவானந்தலஹரி 22வது ஸ்லோகம் பொருளுரை



Categories: Upanyasam

Tags:

4 replies

 1. Thank you very much Mr.Ganapathi subramanian.
  I want your e-mail id…If you don’t mind please
  send to my id vaithy_bhel@yahoo.co.in
  Thanks
  Vaitheeswaran

 2. Amazing, what a profound knowledge, God, Sri Swamigal has bestowed on you. Incomparable is your way of explaining and the dedication to “AANMEEGAM”. No wonder your Guru Bhakti has yielded you this “GNANAM.”
  Following your trail hope we can get a pinch of some GNANAM.

  • I just parrot Swamigal’s words. neenga solrathellam (guru bhakthi, dedication, gnanam) Swamigal kku porunthum. Follow Swamigal and you will get everything. 🙏😊

   • 🙏 Humbled. Definitely My sincere prayers and namaskarams to Sri Swamigal. When Brahma Sri. Sundar kumar mama speaks about Sri Swamigal, one can feel that some where in some janma one must have acquired a bit of Punyam to hear the Name of such a great Mahan. 🙏 🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: