ஸ்ரீசிவன் சார் ஜயந்தி மஹோத்ஸவம்இன்று ஸ்ரீசிவன் சார் ஜயந்தி (புரட்டாசி பூசம்). சார் பேரில் அமைந்த இந்த அஷ்டோத்தர சத நாமாவளியை படித்து அவரிடம் நல்ல புத்தியை வேண்டிக் கொள்வோம் -> ஸ்ரீ சிவன் ஸார் அஷ்டோத்தரம் ஒலிப்பதிவு (Sri Shivan Sar ashtotharam audio mp3)

சிவன் சார் “நமது ஆத்மா” என்ற தலைப்பில் ஆத்மீகத்தைப் பற்றி சில விஷயங்களை தெளிவு படுத்துகிறார். அவற்றை இந்த உரையில் பகிர்ந்துள்ளேன் -> ஸ்துதி சதகம் 29வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – முனிவர்கள் மனப்பெட்டியில் விளங்கும் ரத்னம்Categories: Audio Content

Tags: , , ,

3 replies

 1. JAGADGURU SRI MAHA PERIYAVAA THIRUVADI SARANAM SARANAM
  HARA HARA SANKARA JAYA JAYA SANKARA
  OM SRI MATRE NAMAHA

 2. Dear Sir,Pranams.Kindly include my friend in themailing list.Their family is devoted to Sri La Sri Maha Periyava.e mail id: pillu310@yahoo.co.inHis name is Mr.Srinivasa Rao.His wife is one of the most ardent devotees in the family.Regards,R.VenketaramaniSent from my Samsung Galaxy smartphone.

  • Dear sir,

   I can’t add anyone in the mailing list. Your friend needs to go the main page of this blog and enter his / his wife’s email id under “Follow blog via email”. Once entered, they will get an email and please follow the instructions in the email. After all these are done, you will start to receive emails whenever a new post is published here in the blog.

   Hope this helps.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: