அம்பரீஷ சரிதம்; Story of Ambarisha Maharaja from Srimad Bhagavatham

Story of Ambarisha Maharaja from Srimad Bhagavatham. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள அம்பரீஷ மகாராஜாவின் கதையை, கோவிந்த தாமோதர ஸ்வாமிகளிடம் கேட்ட விதத்தில், சொல்லி இருக்கிறேன். இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் -> அம்பரீஷ சரிதம்Categories: Upanyasam

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: