படிப்பையும் பணத்தையும் கொண்டு பகவானை அடைய முடியாது


சங்கர பகவத்பாதாள் ‘எனக்கு உன் பூஜைக்கு பலனா விஷ்ணுத்வம், ப்ரம்மத்வம் எல்லாம் கொடுத்து விடாதே’ என்று சொல்கிறார். ஏன்? இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் –> சிவானந்தலஹரி 23வது ஸ்லோகம் பொருளுரைCategories: Upanyasam

Tags: ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: