ஸௌந்தர்ய லஹரி ஒலிப்பதிவு; Soundaraya lahari audio mp3சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய ஸ்தோத்திர ரத்னமான சௌந்தர்ய லஹரியை கற்றுக் கொள்ள வசதியாக, தெளிவான உச்சரிப்பும், அர்த்தத்தை அனுசரித்தும் அமைந்துள்ள ஒரு ஒலிப்பதிவை இந்த இணைப்பில் கேட்கலாம் –> ஸௌந்தர்ய லஹரி ஒலிப்பதிவு; Soundaraya lahari audio mp3

A good recording of Soundarya Lahari, (the sublime work of Adi Aacharya on Kamakshi Devi), especially in terms of clarity and diction and one that can be useful in learning the stotram can be found in the link above.Categories: Audio Content, Upanyasam

Tags: ,

2 replies

  1. audio rendering is by ms.soumya murali – is she the same artist who has drawn this photo

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: