127th Jayanthi Celebrations 05.06.2020 (Maha Anusham)

Maha Anusham (127th Jayanthi) Live Video from Murthy Street Chennai-33
Between 8.30 AM Onwards (IST)

Maha Anusham (127th Jayanthi) Music Concert

Between 4.00 PM Onwards (IST)
Vidwan Sri T.R. Vasudevan – Vocal
Sri. Sai Vignesh – Vocal
Sri. Giridharan – Vocal
Kumari. Shriya Vishnu Ram
S.P. Anantha Padmanabha – Violin
S.J.Arjun Ganesh – Mridangam
Trichy Dr. K. Murali – GhatamCategories: Announcements

1 reply

  1. My Pranams at the Lotus feet of my Ummachi! Dr. B. Biswakumar.

Leave a Reply

%d