3 replies

  1. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Janakiraman. Nagapattinam

  2. Koti Koti namaskarams to Sri Kanchi Acharyal parampara…

  3. jaya jaya sankara hara hara sankara. shri gurubhyo namaha

Leave a Reply to S.Ramamoorthyiyer, patron Sankara matam, Adambakkam Cancel reply

%d bloggers like this: