ஒரு வேகத்தில் பெரியவாளை வரைய நினைத்து …

ஹர ஹர சங்கர. ஜெய ஜெய சங்கர. ஜனவரி 8 ஆம் தேதி 2019 . அன்று அலுவலகத்திலிருந்து வந்து லேப்டாப்பை வைத்து விட்டு உடைகளை கூட மாற்றாமல் ஒரு வேகத்தில் பெரியவாளை வரைய நினைத்து சற்றேற்குறைய ஒரு மணி நேரத்தில் வரைய வைத்ததும் ஸ்ரீ பெரியவாள் தான். A4 size paper with Color pencils . ஸ்ரீ மஹா பெரிவாள் பாதங்கள் சரணம்.

Above are the actual words of Smt Vijayashree Krishnan about this drawing! Can anyone believe that this is drawn in 1 hour and that too after tiring long work day? If Periyava is with us, anything is possible! What an outstanding drawing – that too with just a color pencil!

Thank you Smt Vijayashree for sharing this! We are thrilled to see such a fantastic accomplishment!Categories: Photos

Tags:

17 replies

 1. Sir, Very True, my apologies

  Its a Real Life Looks of Maha Periya,

  I listen to discourse of SriMath Baaghawatham, and in It, a Sentence from Lord Kreshna is there, it means “Bhakthargall Kitae Abachaaram Koodadhu”, hence realized it, and sought an apology

  Mahesh: Sir once again sought an apology

  Smt Vijayashree Krishnan: Excellent and so Thathroobam, and can see the Humility in You that deserved Periyava’s Blessings to draw such a Divine Thathroobama of Periyava

  Maha Periyava Charanam

 2. The Picture is Realistic “Thathroobam” , Maha Periyava Charanam

  A Mention to Mahesh: Sir, sometimes back shared my views on the signature of the artist on Periyava, later felt for it, with respects kindly excuse , never meant to HURT

  Please Convey my apologies,

  Kindly convey the same to the Person who drew such a realistic Periyava

  Iam a big Fan of Periyava, and Their Followers like “Thondaradi Podi Aazhwar”

  HH Periyava’s Blessings to All is Presently needed to every one, especially in growing Countries and Under Prevailed Countries, Periaya ReBirth is “Loka Shaemam”

  Periyava Paadhangall Charanam

 3. The Picture is Realistic “Thathroobam” , Maha Periyava Charanam

  A Mention to Mahesh: Sir, sometimes back shared my views on the signature of the artist on Periyava, later felt for it, with respects kindly excuse , never meant to HURT

  Please Convey my apologies,

  Kindly convey the same to the Person who drew such a realistic Periyava

  Iam a big Fan of Periyava, and Their Followers like “Thondaradi Podi Aazhwar”

  HH Periyava’s Blessings to All is Presently needed to every one, especially in growing Countries and Under Prevailed Countries, Periaya ReBirth is “Loka Shaemam”

  Periyava Paadhangall Charanam

 4. Many times people don’t realize their potential, and only when you start His work, you know what your limits are.

  Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara.

  श्री महापेरियवा चरणं शरणम्
  śrī mahāperiyavā caraṇaṁ śaraṇam

 5. Amazing sketch👌👌 So blessed.. wish to see many more beautiful sketches..
  Tathroopam🙏🌺

 6. Such a skill she has, indeed. This is possible. only if you have abundance blessings of Maha Periva on her. Thanks for making us also blessed by posting the same here Mahesh Garu.

 7. Sir with due respect, you should see the so alive picture and that speaks tons of words to us, and keeping aside these, you are watching the signature. Was that only available for you enjoy in the picture? How sad!

  • Balaji – I have removed all of that person’s comments – not worth talking about that anymore.

  • The Picture is Realistic “Thathroobam” , Maha Periyava Charanam

   A Mention to Mahesh: Sir, sometimes back shared my views on the signature of the artist on Periyava, later felt for it, with respects kindly excuse , never meant to HURT

   Please Convey my apologies,

   Kindly convey the same to the Person who drew such a realistic Periyava

   Iam a big Fan of Periyava, and Their Followers like “Thondaradi Podi Aazhwar”

   HH Periyava’s Blessings to All is Presently needed to every one, especially in growing Countries and Under Prevailed Countries, Periaya ReBirth is “Loka Shaemam”

   Periyava Paadhangall Charanam

 8. Excellent ! Really blessed !

 9. அந்த கண்கள் எத்தனையோ சொல்கின்றன… நமஸ்காரங்கள்.. அற்புதமாக வந்திருக்கிறது ஓவியம்.. மன்னிக்கவும் வந்திருக்கிறார்..

 10. Blessed is the Soul blessed by MahaPeriyava to have this beautiful picture drawn!! Hara Hara Sankara Jeya Jeya Sankara!!

 11. Beautiful Periyava Sketch !!!! Is it a color pencil sketch? Absolutely brilliant, the sketch looks like a realistic water color work! As mentioned by Shri Mahesh, anything is possible with His anugraham..

  Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara…

 12. Very glad to know that you have appointed yourself as the judge of others Periyava Bhakti. If you have true Bhakti to Him, you will leave it to Him. Lord Krishna blessed even someone like sisupala. Please reflect that these comments say something about your mind and not the devotee who showed her love this way.

  • Hara Hara Shankara !!
   Jaya Jaya Shankara !!
   மிகவும் தத்ரூபமான மஹாபெரியவரின் படம். உயிரோட்டமான கண்களை பார்க்கும் போது , இது மஹாபெரியவரின் “ஓவியம்” என்பதை விட மஹாபெரிவரே நம்மை உற்று நோக்குவது போன்ற உணர்வு தான் வருகிறது. வரைந்தவருக்கு வாழ்த்துகள் !!

 13. Jaya jaya swamin jaya jaya though this an hourly drawing our shree mahaperiyava looking like rajadhi rajam jegath guru roopam and blessing eyes are so bright and powerful mantra mahamani mantra swaroopini. The very power of the eyes with full of karunyam saves bakthan miles and miles faraway.

 14. Maha Periyava Charanam🙏🙏🙏

Leave a Reply

%d bloggers like this: