“திருமுருகாற்றுப்படை” (Thirumurugaatrupadai) – Audio with Text in Tamizh


Namaste

With Sri Periyavas’ anugraham and with the blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peeṭadhipati, His Holiness, Pujyasri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Kāmakoṭi Sandeśaḥ brings you, “திருமுருகாற்றுப்படை”Audio with Text in Tamizh. The videos begin with excerpts  from “Deivathin Kural” explaining the significance of Muruga Bhakti and திருமுருகாற்றுப்படை மகத்துவம்.  We dedicate this at the Lotus Feet of Sri Periyavas. The links to all the 3 parts are given below. Rama Rama

Please share the link with friends and families.

அரோஹரா    ஸ்ரீ மஹா பெரியவா ஶரணம்.

திருமுருகாற்றுப்படை Part 1 

 

திருமுருகாற்றுப்படை Part 2 


திருமுருகாற்றுப்படை P
art 3Categories: Audio Content

1 reply

  1. திருமுருகாற்றுப்படை முருக பக்தர்களுக்கு முக்கியமான துதி. இது சங்கத் தமிழ் நடையில் இருப்பதால் அதில் பரிச்சயம் இல்லாதவர்களுக்கு கடினமாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அர்த்தம் தெரிந்து கொண்டால் அதைப் படிப்பதும் மனப்பாடம் செய்வதும் சுலபம்’
    திருமுருகாற்றுப்படைக்கு வாகீச கலாநிதி கி.வா.ஜகந்நாதன் அவர்கள் அருமையான உரை எழுதியிருக்கிறார். இதைவிட எளிய சிறந்த உரை இல்லை. அதையும் சுருக்கி “வழிகாட்டி” என்ற தலைப்பில் ஒரு அறிமுகப் புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். இவை இரண்டையும் படித்தால் திருமுருகாற்றுப்படையை நன்றாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
    [ இரண்டும் அல்லயன்ஸ், மைலாப்பூர் சென்னை வெளியீடாக வந்தது,]
    திருமுருகாற்றுப்படை ஒரு ஸ்துதி. ஆனால் அதில் இயற்கை/பிற வர்ணனைகள் அதிகம் வருகின்றன. வர்ணனைகளைவிட்டு ஸ்துதிப்பகுதியை மட்டும் சேர்த்துப் படித்தால் இன்னும் சுலபமாக இருக்கும். இதை ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் விருப்பம்போல் முயன்று பார்க்கலாம்.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: