2 replies

  1. om namashivayah.

  2. Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara, Saranam Saranam. Janakiraman Nagapattinam

Leave a Reply

%d bloggers like this: