அப்யஞ்கண ஸ்நானம்


Thanks to Sri Vignesh Studios for sharing this article.

Periyava_Snanam

ஸ்ரீ மஹாபெரியவாள் தீபாவளி ஸ்னம் செய்ய முதலில் தறையில் எண்ணையால் 7 பொட்டு வைத்து பிறகு வலது துடையிலும் 7 பொட்டு வைத்துக்கொண்டு பிறகு அந்த எண்ணையை வழித்து கீழ்கண்ட ஸ்லோகத்துடன் தலையில் வைத்துக்கொண்டு ஸ்நானம் செய்லாா்கள். நாமும் அதை பின்பற்றி ஸ்ரீசரணாள் அனுக்ரஹிக்க ப்ரார்த்திப்போம் இந்த தீபாவளித்திருநாளில்.

அஸ்வத்தாமா பலிர் வ்யாஸ: | ஹனுமான்ச விபீஷண:|ஸுகன்ச பரசுராமஸ்ச ஸப்தைதே சிரஞ்சீவிந:     தைலே லக்ஷ்மி ஜலே கங்கா|தீபாவளி தினே வசேது|அலக்ஷ்மி பரிகாரார்த்தம்|அப்யஞ்கணம் ஆசரேதுCategories: Upanyasam

4 replies

 1. Gayathri Ganga Thulasi Kaamadhenu Anusuya
  and
  Ahalya Seetha Thaara Mandodhari Draupadhi Arundhathi Anusuya.

  These are the 5 and 7 names we would invoke when women had punya- snaanam.

  I do not know why only these women, why the 5 and 7 numbers, why Anusuya is in both lists, and much more. I am writing this so that others with better knowledge and memory will contribute so that these ancient practices are not forgotten in the turmoil of modernism.

 2. Parasuramar, Markandeyar, Prahaladar, Thuruvar, Vibishanar, Anchaneyar and Naradhar are the only 7 Siranjeevis…as per age old practice, but afterwards so man(y), inclusions, which am not sure..if something incorrect, please correct…

 3. MahaPerivaa Ganga Snanam Arputham

 4. MahaPerivaa Ganga S

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: