காஞ்சி அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி!

Thanks for Anusha Suthi by Dr Krishnamurthi Balasubramanian

periyava-chronological-425

 
கலியுகம் கண் கண்ட காஞ்சி அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி!
கண் கண்ட கலியுக காமகோடி பரமாச்சார்ய அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
உலகம் உய்ய உதித்த உத்தம அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
கலியுகம் கண் கண்ட காஞ்சி அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
அனுஷத்தில் உதித்த அத்வைத மஹா ஜோதி
அகிலத்தில் உலவும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஆத்மாவில் உரையும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஆலயத்தில் தாங்கும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
இம்மைக்கு வழிகாட்டும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
இல்லறத்திற்கு ஒளி வீசும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஈனப்பிறவியை உயர்த்தும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஈடில்லா அருள் செய்யும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
உண்மை பொருளை உணர்த்தும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
உலகை காக்கும் உத்தம அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஊழ்வினை பயனை மாற்றும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஊன் உறக்கம் தனை மறந்த அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
எளிமை கோலம் ஏற்ற மஹா அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
எங்கள் கவலை தீர்க்கும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஏற்ற தாழ்வை களையும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஏழ்மை அகற்றும் ஞான அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஐம்புலன்களையும் அடக்கிய v அத்வைத மஹா ஜோதி
ஐயமில்லை அது தெய்வ மஹா அனுஷ அத்வைத ஜோதி
ஒப்புயர்வற்ற உண்மை அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஒளிநிறைந்த காஞ்சி மஹா அனுஷ அத்வைத ஜோதி
ஓம்காரமாய் ஒலிக்கும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஓய்வில்லா அருள் செய்யும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
ஔடதமாக ஆகும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
அஹ்தே கண் கண்ட கலியுக காமகோடி பரமாச்சார்ய அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
காஞ்சி காமகோடி பரமாச்சார்ய அனுஷ அத்வைத மஹா பெரியவா சரணம்!Categories: Bookshelf

Tags:

3 replies

  1. Kalady Kandedutha Advaitha Perum Thagayin,Kalaty Pinthudartha KamaKoti Jagath Guruvey, Kalamellam unathu Pugaz endrum Eth Dharani thannil,Neegathu,Marayathu Ongi Nirkum UnathuPugaz,Chevadi Thozuthu Nangal Sheram Thazthi Vanagi nirpom, Kalamellam Unathu Arul Engal mel Pattidavey

  2. ஒளிநிறைந்த காஞ்சி மஹா அனுஷ அத்வைத ஜோதி
    ஓம்காரமாய் ஒலிக்கும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
    ஓய்வில்லா அருள் செய்யும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி
    ஔடதமாக ஆகும் அனுஷ அத்வைத மஹா ஜோதி

  3. om shree anusha jyothiye potri avarthamm thiruppaadhangale potri potri

Leave a Reply

%d bloggers like this: