5 replies

  1. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

  2. jaya jaya swamin jaya jaya

  3. om shree anusha jyothiye potri avarthmm thiruppaadhangale potri potri

  4. Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara!

  5. Shannkaraaaaaaaaaaa

Leave a Reply to kahanam Cancel reply

%d bloggers like this: