இப்போ உன் தோஷமெல்லாம் போயாச்சு!

May newsletter from Sri Periyava Temple, Sri Pradosham mama’s house. Dr Vizhi mama always relates Mahaperiyava to Lord Rama. This is yet another great incident!  An amazing incident! What a blessed soul that sastrigal was!

Sparsha_anugraham1Sparsha_Anugraham2Sparsha_Anugraham3Sparsha_anugraham4Categories: Devotee Experiences

Tags:

6 replies

 1. Sri RamaJayam

  Is that not Our MahaPeriyava bigger than Raman Himself? Our one is not a Gragasthan — Still Raman a Samsari

  • These sort of comments, Mahaperiyava or any would not encourage as there had been instances in Periyava’s life as well as Shri. Chandrasekara Bharathi swamigal who deprecated anyone who commented that they were superior to Rama . Kindly refraing from comments like that

 2. Appar Thevaram pol” oru tharam saravanabhava enru uraithidum adiyavar tham ulathinil “enra paadal Swaminatha Guruve enru niraivadaiyum . Idhai adiyen periyaval sannidhanthil ephozhudu padinaalum en mei silirkum . Periyaval kadakshamum en Mel vizhum , Idhu en anubhavam
  Periyava pichai ,
  Bharati Ramachandran

 3. A Great blessing to Pradosham Mama who was like a Dasa to Periyava as Anjaneya to Rama. I wish to recall a thrilling dream in my life which was the last one when Periyava was alive before his Mahasamadhi.
  I saw Sri Periyava lying on a coir cot and He summoned me near him and as I went he just patted my head with his left hand and kept his left foot on my head as a final blessing. After this dream within some days , periyava passed away and that too he indicated to me in a dream to me though I could not see him

 4. Dear Sri Mahesh,

  Thanks for the post and article… When I was Blessed to see the date 6-5-61 with the date, I felt with welled-up eyes Sri Sri Periyava;s Karunai

  Jaya Jaya Shankara

Leave a Reply

%d bloggers like this: