எல்லாப் பிழையும் பொறுத்தருள்வாய் கச்சியேகம்பனே !


Thanks Sri Sridhar Swaminathan for the stuthi.

doing_shiva_abishekam_chennai

கல்லாப் பிழையும், கருதாப் பிழையும், கசிந்துருகி
நில்லாப் பிழையு நினையாப் பிழையும், நின்னஞ்செழுத்தைச்
சொல்லாப் பிழையுந், துதியாப் பிழையுந், தொழாப் பிழையும்
எல்லாப் பிழையும் பொறுத்தருள்வாய் கச்சியேகம்பனே

The blunder of not learning; the blunder of not contemplating;
the blunder of not staying melting; the blunder of not remembering;
the blunder of not chanting Your Five Syllables;
the blunder of not hailing; the blunder of not worshiping;
the blunders of all kinds – Oh, the Lord of Kanchi Ekambam, bless forbearingCategories: Bookshelf

Tags:

6 replies

  1. The person standing behind Swamigal is my chiththappa Dr. Lakshmikantha sharma , kumbakonam..

  2. Thanks a lot. Om Na ma shi va ya!

  3. அற்புதம்!! இது எல்லாருக்கும் பொருந்துகிற ஸ்துதி!!

  4. SriKamakshi SamethaSriEkaambaranaatharukku Namaskaaram! Om Nama Sivaaya!

  5. Lord Sri Maha Periyava Thiruvadegaley Saranam Saranam!

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: