ஈரோடு பேர் வந்த காரணம் – மகா பெரியவா சொன்னது

தன்னை வணங்க வந்த ஒருவரை ஊர்,பேர் விசாரித்தார் பெரியவர். ஈரோட்டைச் சேர்ந்தவர் என்று தெரிந்தது.

உன் ஊருக்கு அந்தப் பேர் எப்படி வந்தது தெரியுமா” என்றார்.

அவருக்குத் தெரியவில்லை.

“சரி உங்க ஊர் சுவாமி பேரென்ன?” என்றார்.

“ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கும் மறந்து போச்சு..”என்றார்.

“ஆர்த்ர கபாலீசுவரர்னு பேரோ?” என்றார் பெரியவா.

“ஆமாம்..ஆமாம்!” என்று அவர் சொல்லவே,

‘”அதற்குத்தான் ஈரோடு’னு அர்த்தம். ‘

ஆர்த்ரம்னா ஈரம்; கபாலம்னா மண்டையோடு ஈர ஓட்டைக் கையிலே வைத்திருப்பதால் [ஈரோடு} சுவாமிக்கு அந்தப் பெயர். பிரும்மாவோட அஞ்சு தலைலே ஒரு தலையை சிவபெருமான் திருகி எடுத்ததால், பிரம்மஹத்தி தோஷத்தினால் சிவன் கையிலேயே கபாலம் ஒட்டிக் கொண்டுவிட்டது. திருகி எடுத்தால் ரத்தம் சொட்டிய ஈரத்துடன் கூடிய ஓட்டைக் கையிலே வைத்திருக்கும் சுவாமியை உடைய ஊர் ‘ஈரோடு’ என்றார்.

Erode Per Vanda KaraNam – Maha Periyava Sonnathu

Periyava enquired about the name and village from somebody who had come to take His Darshan. It came to be known that he was from Erode.
“Do you know how your town got its name ?”, asked Periyava.

He did not know.

“Ok, what is the name of your town deity ?”

“I do know that it is a strange name, but I’m not able to recall now…”

“Is it ‘Aarthra Kapaleeshwarar’” ?

“Yes, yes !”

“That’s why it is called Erode”

“’Aarthram’ means ‘Eeram’ (wetness). ‘Kapalam’ means ‘Mandaiyodu’ (skull or head). Since the Lord carries the ‘Eera Odu’ (wet skull), He has that name. Lord Shiva unscrewed one of Brahma’s five heads and took it out; due to the ‘BrahmaHatthi’ dosham this caused, the head stuck to Lord Shiva’s hand. The town in which the Lord held the wet, blood dripping head in His hand came to be known as Erodu “, explained Periyava.

 Categories: Devotee Experiences

9 replies

 1. The great explanation for the nomenclature i am perplexed

 2. ஓம் லோக ரக்ஷித ஸங்கல்பாய நம:

 3. what a stunning explanation !

 4. Mahesh, English translation. Please publish

  Erode Per Vanda KaraNam – Maha Periyava Sonnathu

  Periyava enquired about the name and village from somebody who had come to take His Darshan. It came to be known that he was from Erode.
  “Do you know how your town got its name ?”, asked Periyava.
  He did not know.
  “Ok, what is the name of your town deity ?”
  “I do know that it is a strange name, but I’m not able to recall now…”
  “Is it ‘Aarthra Kapaleeshwarar'” ?
  “Yes, yes !”
  “That’s why it is called Erode”

  “’Aarthram’ means ‘Eeram’ (wetness). ‘Kapalam’ means ‘Mandaiyodu’ (skull or head). Since the Lord carries the ‘Eera Odu’ (wet skull), He has that name. Lord Shiva unscrewed one of Brahma’s five heads and took it out; due to the ‘BrahmaHatthi’ dosham this caused, the head stuck to Lord Shiva’s hand. The town in which the Lord held the wet, blood dripping head in His hand came to be known as Erodu “, explained Periyava.

 5. Good informative

 6. When I read about MAHA PERIAWAL I shed tears and my heart moves. I think that I am fortunate to have had dharshan of Him and talked to Him. Whenever He saw me, He used to enquire about my family and lift His hands and blessed me. It is a g7reat pleasure to read about Him in this website. I pray that with His blessings your website will serve Him for many more years.

 7. I have read about this earlier, generally Brahma is depicted with four heads, but here it is mentioned as five heads, (only Lord Siva has five faces) as per what ever I have read or heard so far. So can you explain how it is five heads? and later after Siva removed one head it became four means, what is the incident \ story behind?

  • Dear Sir,
   Yes there are some puranic stories related to this incident of severing the head of Brahma by Lord Shiva. Once when Lord Brahma (Having five heads) was pride over his ability of creation/creator, Lord shiva wanted to teach him a lesson, so he severed his head. Because of that act Lord shiva was afflicted with Brahma hatti dosham and that severed head didn’t fall off from his hand. Then in one place( Lord Maha Vishnu’s temple, Divya desam) Shri Mahalakshmi fills rice in the sticking head. Immediately the head falls down, relieving Lord Shiva’s Brahma hatti dosham. Another Shiva temple is also there in connection with the same incident. It is Brahma Sira Kandi Easwarar temple near Thiruvaiyarru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: