“ஓ இன்னிக்குத் தான் ஆரம்பிக்கிறியா, are you commencing only today?”

Them Two2

 

Episode – 6


After about 5 or 6 visits in 85-86, my dad was called by the Mutt office. The message was “HH Sri Jayendra Saraswathi Swamigal wants to meet you.” I was there with him. In fact our entire family including cousins, aunts, uncles were there in full force. We rented two additional cars as well. At the 
mutt  we met His Holiness. After blessing all of us he called my dad into his room and discussed for over 1 hour. This was a one on one meet. We were curiously watching the proceedings. After that my dad came out. 

His Holiness said thus in a nutshell.

HH Jayendra Saraswathi Swamigal: உன்னை இந்த மடத்துல எல்லாருக்கும் தெரியறதே! நீ என்ன டாக்டர்?

Dad: I am a psychiatrist working in Madras.

His Holiness: உனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. கலவைன்னு ஒரு இடம் காஞ்சியிலிருந்து 40 கிமீ தூரம். அங்கே ஒரு விருத்தாஸ்ரமமும், குழந்தைகள் நல இடமும் இருக்கு. குடும்பத்தோடு நீ போய் அங்கே இருக்கிறவாளுக்கு 
மருத்துவ சேவை செய்யணும்.

Dad: OK. I will do it.

His Holiness: மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அவாளை போய் கவனிச்சுக்கோ.

Until then none of us knew that it was in the same kalavai swamiji had attained Sanyasam and is considered the holiest of places for his devotees. The children’s home was for special needs kids. Upon completion of the conversation we took leave and met with Paramacharya.

When told about this new mission, He was full of smiles and blessed us all. We returned home after visiting a few temples in kanchi. Thus began the mission that has till date given us all the bountiful blessings that we enjoy.

Episode – 7

My father had just been tasked with the job of providing Medical help to the inmates of the children’s home and Vriddhasramam in Kalavai. After this meeting with Nadu Periyavaa, His holiness was away from the Mutt for a quiet time in Talacauvery for a few weeks. My dad did not know what to do with the mission. My maternal aunt, uncle and few others who were doctors were pretty clueless about the next step. It was during this time when my father’s elder brother who was then with SBI had gone over to Tirupati. HH Jayendra Saraswathi Swamigal was then staying there doing His penance contemplating Venkatachalapathy. My uncle then decided to meet him. He introduced himself as Dr Mathrubootham’s elder brother and asked for his blessings. Then the Periyavaa said “அவனுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கேன், அதை ஆரம்பிச்சுட்டானா?” while talking about my dad. When my uncle mentioned this incident to my dad, he got the message and started off on the mission.

He went to Kanchi and met with Paramacharyal mentioning his mission.

“ஓ இன்னிக்குத் தான் ஆரம்பிக்கிறியா?”, these were his first words when he started on the mission.

He asked about the entourage and all the family members.

He also said,

“கலவைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊருக்கு போய் சாமி தரிசனம் செஞ்சுட்டு வா”.

My dad obeyed Him and came back to the mutt. Upon arrival He asked,

அங்கே மழை இருந்ததோ?”

My father through the man sitting next to him, “எல்லாம் பெரியவா அனுக்கிரகத்துல இருந்தது”.

“அப்போ இவ்வளவு நாளா மழை இல்லையே அதுவும் என் அனுக்கிரகம் தானா?!”, He replied!

My dad was amazed at his presence of mind and sense of humour. Thus began his medical mission!

*****

Posted by blessed devotee Shri Basker Mathrubootham in Sage of Kanchi group in Facebook https://www.facebook.com/groups/Periyavaa/. Other episodes will be posted two each from tomorrow.Categories: Devotee Experiences

2 replies

  1. Wonderful

    • ‘உச்சிஷ் டோத்சவம்’ என்று பக்தர்கள் சாப்பிடும் சேஷம் மிகவும் புனிதமாக கருதப்படும் . இங்கே பதிதனுக்கும் அருள வேண்டி வைதீக பிராமண சுவையான பிரசாதத்தை அவர்களுக்கு அளித்த ஒரு தாயின் கருணையை என்னவென்பது ?

Leave a Reply

%d bloggers like this: