காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் ….

I wish I could to Kanchi soon!!!

காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும்-எங்கள்
காருண்ய மூர்த்தியைக் காண வேண்டும்

உத்தமர் வணங்கும் ,,,,,,,,,குருபீடம்
சித்தர்கள் போற்றும்……….குருபீடம்
கற்றவர் கூடும் …குருபீடம் காஞ்சி
காமகோடி ஜகத்……………….குருபீடம்

அத்வைதம் வணங்கும்……குருபீடம்
தத்துவம் நிறைந்த…………….குருபீடம்
கருணையின் சிகரம் ..குருபீடம் காஞ்சி
காமகோடி ஜகத் ………குருபீடம்

தவநிலை வளர்க்கும்…………..குருபீடம்
தன்னிகரில்லா …..குருபீடம்
கவலைகள் போக்கும்………….குருபீடம் காஞ்சி
காமகோடி ஜகத் …….குருபீடம்

எளிமை நிறைந்த …..குருபீடம்
யாவரும் வணங்கும்………………குருபீடம்
கலைகள் வளர்க்கும் குருபீடம் ..காஞ்சி
காமகோடி ஜகத் ………குருபீடம்

மடமையைப் போக்கும் குருபீடம்
திடமான ஞானம் ….குருபீடம்
நடமாடும் தெய்வம்……………………குருபீடம்..காஞ்சி
காமகோடி ஜகத் ……குருபீடம்.Categories: Bookshelf, Krithis, Mahesh's Picks

Tags: ,

12 replies

 1. hara hara sankara.inba then vandhu pauthu kathinile

 2. Wonderful song thank you. Thank you.

 3. Hara Hara Sankara Jaya Jaya Sankara Kanchi Sankara Kama Koti Sankara.” OM”” “”VANDHE SATHGURU SANKARAM SHUBHAKARAM, ANANDHA SANTHAYAKAM, KANCHI KSHETRA VEERAJA RAJA THILAKAM,SAMASTHA DOSHARJITHAM VARJETHAM, BHAKTHOLLASA PRADHAYA SATHGURU VARAM, VANDHE GURUNAAM GURUM, SAKSHATH EASWARA ROOPA DHARI BHAGAVAN CHANDRA SEKHRENDRAM MADHYAM BHAJE ||

 4. Good one Mahesh? where were you hiding this talent so far?

 5. Good on thank you

 6. Recd thank you

  Sent from my iPhone

 7. Please listen this song by Udayalur Kalyanaraman in the following link., what a song

  http://www.youtube.com/watch?v=6IDoqjqcgjE

  http://www.youtube.com/watch?v=44RoAcGwtG4

  In second link our Periyava also singing

  Sri Periyava Saranam

 8. arumai .. arumai ..

 9. Sri Gopalsamy is ardent devotee of Mahaperiyavaa and it is gratifying to note
  he was assisting Sama vedhapatasala a remote village at Thogur near Kallanai.
  Thanks to the kainkaryam of devotees like him has enabled Thogur patasala
  to overcome very critical periods few years ago.

 10. A very good verse on kanchi SRIMATAM

 11. A beautiful Bhakthi soaked song! Beautifully rendered by Sri UdayaLur Kalyanaraman. You can watch Sri Periyava singing along, with devotion, praying to His Guru, our Maha Periyava! Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara!

Leave a Reply

%d