நாம எங்க இருக்கோம், இது மடம் மாதிரி தெரியறது!

Thanks to Shri Krishnamurthy, FB for sharing…

 

அவர்கள் ஐந்தாறு பேர். திருமண். வைணவ கறை வேஷ்டி. எல்லோரும் ‘வந்தனம்’ சொன்னர், ஒருவரை தவிர. அவர் ‘பரப்ப்ரமமாக’ இருந்தார். வயதானவர். ‘இவருக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. எல்லா டாக்டரையும் பார்த்தாச்சு. இப்போ, குணசீலம், சோளிங்கர், வரதர்,.. கோவில் எல்லாம் போயிட்டு வரோம். பெரியவாதான் குணப்படுத்தணம்’. ‘விஷ்ணு சஹஸ்ர நாம பாராயண க்ரமத்திலிரிந்து ‘அச்சுதானந்த கோவிந்த நமோ சரண, பேஷஜாத் நஸ்யந்தி சகலா ரோக, சத்யம் சத்யம் வதாம்யஹம்‘ என்ற ஸ்லோகத்தை 108 முறை சொல்லச் சொன்னார். அடுத்தது அவர் சொன்னதுதான் அனைவரயும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது. பயில்வான் போன்ற ஒருவரை கூப்பிட்டு, ஓங்கி ஒரு குட்டு அக்கிழவரின் தலையில் குட்டச் சொன்னார். அடுத்த நொடி அப்பெரியவர் ‘ஏன்டா ரகு, நாம எங்க இருக்கோம், இது மடம் மாதிரி தெரியறது’ என்றார். எல்லோருக்கும் கண்களில் குளம் கட்டியது. ‘பெரியவா காப்பாத்திட்டேள்’. அவர் எப்போதும் போல் ‘நான் என்ன பண்ணினேன், நீங்க திவ்ய தேசம் போயிட்டு வந்திருக்கேள். அந்த பெருமாள் தான் காப்பாத்தி இருக்கார்’ என்றார்.Categories: Devotee Experiences

15 replies

 1. Sri Mahaaperiyavaa, for your convenience I have shorn my head of hair, and sported a tuft as per your instruction in your “Deivaththin Kural”. Please My Lord kindly bind me to your feet firmly by knocking me tough on my empty pate! mmmmm My Lord, mmmm My Sweet Lord….”I really want to see you, Really want to be with you, Really want to see you lord, But it takes so long, my lord….”

 2. mahaperiyava mun ethanai sikkalaana vishayamaaga irundhaalum oru kshanathil theerppu aagividum enbadharkku indha sambhavam oru eduthukaattu .. indha logathil avarai minji oru supreme court kidayaadhu .. saatshaat sarveswarar avathaaram mahaperiyavaa .. ippo indha bhoologathil avarudaya aatchiyum, arulum, vazhikaattudhalum pooranamaa nadandhundu irukku enbadhu sarva nichayam .. Jaya Jaya Sankara .. Hara Hara Sankara ..

 3. Only sarveshwaran paramacharya can perform such acts!!!!!!

 4. I wish i too can get one kuttu from periyava. Really blessed to read about his treatment. Jaya Jaya Sankara.

 5. Rama Rama

  While narrating Mahabharatha, Ganapathy officiated as secretary to Veda vyasa.

  Ganapathy accepted with a governing condition, vyasa to dictate matching with the speed of Ganapathy’s writing.

  Of course, there was counter condition as well from vyasa side, as ganapathy to write understanding the meaning of dictated slokas.

  Ganapathy broke his right tusk . Writing was going on in Gufa (caves near Badrinath). Mahabharatha took shape parva over parva.

  During this process, spiritual break was being observed by veda vyasa for nithya karma anushtana, but how?

  Only by dictating Guttu slokas to Ganapathy.
  700 plus guttu slokas are in the epic wherein there are two or meanings for a sloka.

  When Ganapathy immersed in the thought process before inking, veda vyasa used to finish his sandhya vandana and all.

  I think periyava’s kuttu is superior than veda vyasa’s Guttu.

  How?

  Veda vyasa’s Guttu is for complicating the thought process, whereas,
  our maha periyava’s kuttu is to simplify the thought process.

  Rama Rama

 6. Nothing doing.

 7. SIVAHARI SWAROOPAM MAHA PERIYAVA.

 8. May Maha Periyava bless us all. Do we deserve His Kadaksham?

 9. Kuttu with ring hand will give us fortune but kuttu with Periyava hand make us with divine power

 10. wonderful treatment. only periava can give such cures. think of Him always.

  • mama – I wish Periyava could give me one kuttu like that. No matter how much we read about Him, i still dont get enough bakthi.

   • Rama Rama

    Mahesh has concluded – i still dont get enough bakthi.

    After reading this line, I remember, Saint Thyagaraja swami’s “Theliyalethu Rama Bhakthi Margamu”
    Meaning – Rama, I do not know how to do bhakthi!

    Before getting rama Darshan at his residence at Thiruvaiyaru, chanted 96 crores of Rama nama.
    Even before this, Narada maharishi (composer of Bhakthi sutra) handed over Swararnavam to St.Thyagaraja swamy.

    If this is the expression and pleading from Swamy towards Rama, where shall we go? and
    What shall we do?

    Rama Rama

 11. jaya jaya sankara hara hara sankara sarveswara

 12. Satyam Satyam Punah Satyam Periyava is Vaidyoh Narayanoh hari:

Leave a Reply to Karthik SubramanianCancel reply

%d bloggers like this: